C++ program for DDA line drawing algorithm using OpenGL
kw.cpp
#include <GL/glut.h>
#include <iostream>
using namespace std;

static float x1, y1, x2, y2;

void DDA()
{
  float x, y, k, xinc, yinc, step, dx, dy;
  dx = x2 - x1;
  dy = y2 - y1;
  if (dx > dy)
  {
    step = dx;
  }
  else
  {
    step = dy;
  }
  xinc = dx / step;
  yinc = dy / step;
  x = x1;
  y = y1;
  glBegin(GL_POINTS);
    glVertex2i(x, y);
  glEnd();
  for (int k = 0; k < step; k++)
  {
    x = x + xinc;
    y = y + yinc;
    glBegin(GL_POINTS);
      glVertex2i(x, y);
    glEnd();
  }
  glFlush();
}

int main(int agrc, char **argv)
{
  cout << "Enter the x1 coordinate ";
  cin >> x1;
  cout << "Enter the y1 coordinate ";
  cin >> y1;
  cout << "Enter the x2 coordinate ";
  cin >> x2;
  cout << "Enter the y2 coordinate ";
  cin >> y2;
  glutInit(&agrc, argv);
  glutInitDisplayMode(GLUT_SINGLE | GLUT_RGBA | GLUT_DEPTH);
  glutInitWindowSize(640, 480);
  glutCreateWindow("DDA Line Algorithm");
  glMatrixMode(GL_PROJECTION);
  gluOrtho2D(0, 640, 480, 0);
  glutDisplayFunc(DDA);
  glutMainLoop();
}
Output
kodingwindow@kw:~$ g++ kw.cpp -lGL -lGLU -lglut
kodingwindow@kw:~$ ./a.out Enter the x1 coordinate 20 Enter the y1 coordinate 20 Enter the x2 coordinate 150 Enter the y2 coordinate 150
Advertisement